main top

Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника – персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб'єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.


Анкета самооцінювання власної педагогічної майстерності, яку розробила Державна служба якості освіти для учасників сертифікації у лютому 2020 року.

"Абетка для директора" — орієнтир для створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі. Нижче пропонуємо посилання на анкети з цієї абетки, виконані в google-формах.

Анкети (вони всі починаються зі слова "Копія") потрібно відкрити, зберегти собі на goggle диск, відредагувати назву і вже відредаговану використувати у власних цілях.

Анкета для педагогічних працівників

Анкета для учня/учениці

Анкета для батьків


Індивідуальна освітня траекторія

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати його високий рівень. Отже, організація різних видів педагогічної діяльності передбачає використання варіативних технологій на рівні творчості та майстерності. У сучасній дидактиці представлені найрізноманітніші технології, бо кожен автор і виконавець приносять в педагогічний процес щось своє індивідуальне.